Functioneel Ontwerp

Praktische aanpak volgens vaste methode

Functioneel Ontwerp schept duidelijkheid

 • Een Functioneel Ontwerp bepaalt waaraan iets moet voldoen. Wat de software bevat en hoe functionaliteit werkt. De oplossing hoe je dat iets gaat maken, wordt niet beschreven in het ontwerp. Om die reden kan je een FO ook als basis gebruiken voor een RFP of offerte aanvraag. Roodlicht schreef voor meerdere oplossingen een Functioneel Ontwerp, waaronder FO’s voor een sociaal intranet, webportaal, extranet, en website functionaliteit.

 • Vraag nu informatie aan
 • Functioneel Ontwerp helpt met de WAT-vraag

  Roodlicht helpt organisaties met het invullen van deze Wat-vraag. Samen met stakeholders in de organisatie, een beeld van de uiteindelijke gebruikers en eventueel een gebruikersonderzoek stellen we een Functioneel Ontwerp op. Een intensief traject dat u later in de bouwfase heel veel hoofdbrekens gaat schelen. Dankzij onze vaste aanpak kan een FO snel worden opgesteld. Een en ander afhankelijk van de complexiteit van de vraag.

  Als basis voor Selectie

  Voor ons houdt het echter niet op bij het schrijven van het Functioneel Ontwerp. Gebruikt u het ontwerp als basis voor een Request For Proposal (RFP), dan ondersteunen we u bij de selectie van het bureau of product, door alle aangeboden oplossingen te toetsen aan de specificaties omschreven in het ontwerp.

  Gefaseerd toewerken naar een eindresultaat

  Na de selectie kunnen we daarbij ook ondersteunen als product owner om de vertaalslag te maken naar user stories mocht het bureau gebruik maken van een Agile projectaanpak, of we treden op als interne projectmanager om te borgen dat uw belangen gewaarborgd worden. Dit alles met het oorspronkelijke Functioneel Ontwerp als basis. Zijn er vervolgens gaandeweg het project functionele wijzigingen, dan werken wij het Functioneel Ontwerp bij, zodat dit de werkelijkheid vertegenwoordigd.

  Met deze aanpak voorkomen we dat het project te lang gaat doorlopen, of dat u uiteindelijk iets anders krijgt, dan u vooraf had bedacht.

ROODlicht helpt bij uw projecten. Bel voor een afspraak: 064 808 6196