Product Owner Scrum

Agile project aanpak met uw eigen Product Owner

 • De Product Owner is binnen Agile projectmethoden als Scrum essentieel voor het laten slagen van een project. Wij worden regelmatig ingehuurd voor korte (3 maanden) of langere projecten waar wij als PO aan de slag gaan. Dit gebeurt in de regel in-house. Wij opereren met name aan de kant van de opdrachtgever, en in mindere mate aan de kant van het bureau dat het project uitvoert. Zoekt u een product owner om u te begeleiden bij uw (internet) project? Vraag dan informatie aan.

  rol van de product owner bij scrum

 • Vraag nu informatie aan
 • De Product Owner is geen project manager

  Een Product Owner (of PO) is geen project manager. Voor een Product Owner zijn er drie zaken belangrijk:
  • als product owner moet je een goed begrip hebben van de uiteindelijke gebruikers van het product
  • als product owner zul je goed in staat moeten zijn om met de stakeholders om te kunnen gaan
  • als product owner moet je een basis begrip hebben van hoe de software wordt gemaakt en uitgerold

  Begrip van de eindgebruiker

  Als Product Owner stel je de user stories op in de product backlog, en bepaal je in feite wat er wordt ontwikkeld. Ook beantwoord je de vragen die daarop komen. In feite als PO bepaal je wat er gedaan moet worden, en wat er uiteindelijk op de plank komt te liggen in de winkel. Het team bepaald hoeveel werk zij kunnen uitvoeren in een Agile sprint, en hoe het werk wordt uitgevoerd. Wij werken veelvuldig met Agile software als Jira van Atlassian. Andere software waarin we een backlog kunnen invoeren is uiteraard ook prima.
  Bij verschillende opdrachtgevers hebben we deze rol van PO uitgevoerd bij de realisatie van grote websites, portals en online producten. Opdrachtgevers als VARA, BKWI en diverse gemeenten schakelden ons in om deze rol te vervullen.

  Stakeholders

  Bij een project of product ontwikkeling krijg je te maken met stakeholders. Dat vergt enerzijds goede communicatie eigenschappen, als ook politieke vaardigheid. In onze werkzaamheden houden we daar rekening mee, en blijven we de focus houden op het beoogde eindresultaat en het creëren van business value.

  Kennis van software ontwikkeling

  Wij spreken de taal van ontwikkelaars, en weten met welke tools zij excelleren. Door te weten hoe software ontwikkeling plaatsvindt kunnen we veel sneller schakelen, omdat we direct kunnen optreden in het team, zonder dat we uw belangen uit het oog verliezen.

ROODlicht helpt bij uw projecten.

Bel voor een afspraak: 064 808 6196