Google weert PageRank verhogende advertenties

Door nauwere samenwerking tussen het team van Google Adwords en het zoekmachine spam team, kan Google meer effectief advertenties weren die zich richten op het verbeteren van PageRanks. Zo zijn advertenties waarin bijvoorbeeld PageRank 8 pagina’s worden aangeboden geheel verdwenen. Zie onderstaande afbeeldingen:

PR8 voor ingreep Google
Voor ingreep Google

PR8 na ingreep Google

Na ingreep Google

Was het voorheen niet mogelijk om op te treden tegen dit soort advertenties, met de wijzigingen in de regelementen van AdWords is het nu mogelijk om alle advertenties die aanzetten tot zoekmachine spam te weren. Of zoals het vermeld wordt: “Advertising is not permitted for the promotion of … search engine spamming,” en waarbij voor een verdere uitleg verwezen wordt naar de webmaster guidelines die schrijven “Buying or selling links that pass PageRank is in violation of Google’s webmaster guidelines.”

Posted in: