Tag Archives: consumentengedrag

  • Gedrag Twitter vertoont tribe overeenkomsten

    Gedrag op Twitter komt overeen met ‘tribe’ cultuur

    Een onderzoek gedaan door de Royal Holloway en Princeton University is gekeken naar het ontstaan van een groepsgedrag bij Twitter-gebruikers dat overeenkomsten vertoont dat lijkt op ‘tribe’-gedrag. Een tribe of stam wordt dan gedefinieerd als:

    “They are comprised of groups of people who are connected to an idea, leader and each other.”

    In het artikel benoemen ze het voorbeeld van de volgers van Justin Bieber. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de ‘tribe’ woorden veelvuldig laat eindigen met de klinkers “ee”. In andere groepen komt dit minder of zelfs niet voor.