Gedrag op Twitter komt overeen met ‘tribe’ cultuur

  1. Gedrag Twitter vertoont tribe overeenkomsten

Een onderzoek gedaan door de Royal Holloway en Princeton University is gekeken naar het ontstaan van een groepsgedrag bij Twitter-gebruikers dat overeenkomsten vertoont dat lijkt op ‘tribe’-gedrag. Een tribe of stam wordt dan gedefinieerd als:

“They are comprised of groups of people who are connected to an idea, leader and each other.”

In het artikel benoemen ze het voorbeeld van de volgers van Justin Bieber. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de ‘tribe’ woorden veelvuldig laat eindigen met de klinkers “ee”. In andere groepen komt dit minder of zelfs niet voor.
Het onderzoek met als titel “Word usage mirrors community structure in the online social network Twitter” is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift EPJ Data Science.

In het onderzoek bleek dat er patronen te herkennen vielen waarmee groepen gedefinieerd konden worden. Het ging zelfs zover dat aan de hand van specifieke taalpatronen kon worden vastgesteld tot welke groep je behoorde.

“This means that by looking at the language someone uses, it is possible to predict which community he or she is likely to belong to, with up to 80% accuracy,” volgens Dr. John Bryden van Royal Holloway. “We searched for unusual words that are used a lot by one community, but relatively infrequently by the others.”

Hieronder het complete artikel.

Social Media heeft kenmerken van ‘tribe’-vorming

Storified by Ric van Westhreenen· Mon, Mar 18 2013 02:31:53

Tribal Groupings In Social Media – Technology News – redOrbitWhen one hears the word ‘tribe’, an image of a more primitive collection of people gathered into a loose society is often evoked. Here in…