Arbeidsmarkt 2025 vereist virtuele organisatie structuren

Nieuwe wetgeving opent de deur voor flexibel werken: wat betekent dat voor uw organisatie?

  1. het nieuwe werken vereist virtuele organisatie structuren

Van een toekomstige trend tot de dagelijkse routine: het Nieuwe Werken (HNW) zal in veel sectoren gemeengoed zijn in 2025. Tegen die tijd zijn werk en vrije tijd in toenemende mate met elkaar verweven, en zullen de mensen continu met hun werk verbonden zijn. Sinds dat in 2016 het wetsvoorstel is aangenomen waarin thuiswerken als mogelijkheid is aangenomen, en waarmee werknemers voortaan de mogelijkheid hebben om hun werkgever te verzoeken om thuis te werken en om hun werktijden flexibel vast te stellen, kunnen bedrijven hier niet meer omheen. Dit én de verandering van de beroepspopulatie zal de arbeidsmarkt in 2025 een totaal ander aangezicht geven.

De mogelijkheden zijn er nu al, en in 2025 zeker meer. Dankzij moderne ICT-apparatuur en technologieën kunnen systemen onafhankelijk met elkaar communiceren. In het tijdperk van de laptop, tablet en smartphone, kunnen bedrijven en hun medewerkers meer en meer vrijheid voor de vervulling van hun taken mogelijk maken. Volgens deskundigen werken nu al driekwart van de Nederlandse werknemers in een sector die zich leent voor flexibel werken. De verwachting is dan ook dat voor ongeveer tweederde van de kantoormedewerkers het vanzelfsprekend is om in 2025 vanuit huis te werken. Dit betekent dat bedrijven over de hele wereld aanzienlijk hun kantoorruimte kunnen verminderen. Verwacht wordt dat in de toekomst slechts 6,7 bureaus gemiddeld nodig zijn per tien personeelsleden. Desondanks blijft de fysieke werkomgeving essentieel. Daarnaast zijn de virtuele werkomgeving en de sociaal/mentale omgeving een belangrijk aspect om tot een succesvolle HNW te komen.

De virtuele organisatie legt de focus op de werknemer

Virtuele organisatie structuren vormen een belangrijk component van de virtuele werkomgeving waarbij de werknemer als bron van inspiratie, contentcreatie en talentsourcing kan worden gezien.

Volgens Lucia Falkenberg, HR Manager en expert op het Competence Group Nieuwe Werken bij de eco Association, staat digitalisering in het middelpunt van HNW. Demografische veranderingen als het krimpende aantal gespecialiseerde werknemers en globalisering confronteren ons met de noodzaak voor vernieuwing. Tussen 2014 en 2040 zal de potentiële beroepsbevolking in Nederland, de bevolking tussen 20 en 65 jaar, afnemen (Bron:CBS over 2014-2060).

Het aandeel 20-64-jarigen daalt van 60% in 2013 tot 52% in 2040; een afname van bijna 79 duizend personen.

“Alleen al in Duitsland, krimpt het aantal inzetbare mensen tot 6,5 miljoen in 2025. Door deze ontwikkeling zullen de meeste hoogopgeleide kenniswerkers kunnen kiezen uit werkgevers.” – Lucia Falkenberg

Deze transformatie in een werknemersmarkt betekent dat in de toekomst de werkomstandigheden moeten worden aangepast aan de behoeften van de werknemers. Een beter evenwicht tussen werk en privé, stelt bijvoorbeeld hooggekwalificeerde vrouwen in staat om professioneel actief te zijn, en zorgt daardoor voor een vermindering van de psychische belasting als gevolg van de kloof tussen werk en privé-leven van vandaag. Ook inspelen op de verandering van de zorgmaatschappij in een participatiemaatschappij roept om dit soort transformaties.

Verhoging van de flexibiliteit basis toekomstige arbeidsmarkt

In 2025 zal er een sterke vraag naar flexibele werkstijlen zijn. In een empirische studie van het Fraunhofer IAO staat dat 70 procent van de werknemers verwacht dat in het jaar 2025 “een functionerende werk-prive balans” zal worden gezien als een statussymbool.

Echter, Het Nieuwe Werken is een redder en een vloek in één: de werkgever laat het personeel een grotere flexibiliteit in de uitvoering van taken, maar in ruil daarvoor verwacht zij een grotere flexibiliteit van de werknemers zelf. De experts zijn het erover eens dat dit in de meeste gevallen leidt tot langere werktijden dan de klassieke 9-tot-5 cultuur. Veel specialisten waarschuwen tegen constante bereikbaarheid door het dubbel gebruik van smartphones, en andere systemen. Iets dat kan resulteren in werknemers die het gevoel hebben alsof de werkgever recht heeft op 24 uur per dag.

De virtuele werkomgeving

Het besef dat een werkplek niet meer fysiek op ‘kantoor’ plaatsvindt is een in 2025 gegeven. Dan is het essentieel dat collega’s samen kunnen werken, informatie kunnen delen en overal bij hun werkplek kunnen. Dit ongeacht het apparaat of de locatie. De locatie kan daarmee zelfs de loungebank in de achtertuin zijn waar de werknemer de vergaderstukken kan doornemen.

De toekomstige afname van de beroepsbevolking waardoor hooggeschoolde kenniswerkers straks de werkgever voor het uitkiezen hebben, en de tomeloze groei van flexwerkers/ZZP-ers zorgt tevens voor een meer losse relatie met werkgevers. Sterker nog, een werknemer zal wellicht steeds vaker voor meerdere werkgevers werkzaam zijn.

Bij gemeenten zie je al de samenwerking ontstaan tussen werknemers die gezamenlijk en gemeentegrens overschrijdend samenwerken aan projecten. De flexibiliteit waarmee dit plaatsvindt in de fysieke werkplek dient dan ook te worden gefaciliteerd in de virtuele werkomgeving. Het samenwerken binnen een werkomgeving, ongeacht locatie en apparaat is dan essentieel.

Sterker nog, er zijn nu al organisaties die geen kantoorruimte meer hebben, maar eens in de zoveel tijd op een gemeenschappelijke locatie bij elkaar komen. Medewerkers werken vanuit huis, of vanaf de locatie van een klant.

Platformen voor virtuele werkomgevingen

De hierboven geschetste ontwikkelingen van de arbeidsmarkt nopen tot actie om personeel aan je te blijven binden. Platformen – als TYPO3 CMS – zijn door hun veelzijdigheid geschikt om virtuele werkomgevingen in te richten waardoor medewerkers vanuit elke locatie kunnen samenwerken. Ook zijn oplossingen als gedeelde Dropboxen, Evernote-accounts of Google Drives een optie, ware het niet dat de data dan ergens in een Cloud staat die niet direct onder invloed is van je eigen organisatie.

Een standaard intranet – of extranet – is ook geen virtuele werkomgeving die inspeelt op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt en werkomgeving, als bij het nieuwe werken. Het speelt veelal niet in op de Bring-Your-Own-Device, omdat toegangscredentials te strikt zijn of het intranet niet toegankelijk is op andere apparaten.

Is uw organisatie al klaar voor 2025?

Is uw organisatie al klaar voor deze slag? Kunt u uw medewerkers al deze mogelijkheden bieden? Heeft u behoefte eraan om eens te brainstormen over dit onderwerp of te kijken op welke wijze we uw organisatie kunnen klaarstomen voor dit nieuwe tijdperk via een digitale transformatie waarmee we inspelen op deze veranderingen op de arbeidsmarkt?

Neem dan contact op via ric@accans.com of +31 64 808 6196.