Sociaal intranet centraal bij Het Nieuwe Werken

Van een toekomstige trend tot de dagelijkse routine: het Nieuwe Werken zal in veel sectoren gemeengoed zijn in 2025. Tegen die tijd zijn werk en vrije tijd in toenemende mate met elkaar verweven, en zullen de mensen continu met hun werk verbonden zijn waardoor een sociaal intranet een belangrijke rol speelt. Daarnaast zal dankzij moderne ICT-apparatuur en technologieën systemen onafhankelijk met elkaar communiceren. In het tijdperk van de laptop, tablet en smartphone, kunnen bedrijven en hun medewerkers meer en meer vrijheid voor de vervulling van hun taken mogelijk maken.

Volgens deskundigen, blijkt bijvoorbeeld, dat voor ongeveer twee derde van de kantoormedewerkers het vanzelfsprekend is om ook vanuit huis te werken in 2025. Dit betekent dat bedrijven over de hele wereld aanzienlijk hun kantoorruimte kunnen verminderen. Verwacht wordt dat in de toekomst slechts 6,7 bureaus gemiddeld nodig zijn per tien personeelsleden.

Desondanks blijft de fysieke werkomgeving essentieel. Daarnaast zijn de virtuele werkomgeving en de sociaal/mentale omgeving een belangrijk aspect om tot een succesvolle HNW te komen. 

Een sociaal intranet legt de focus op de werknemer als een bron

Een sociaal intranet vormt een belangrijk component van de virtuele werkomgeving waarbij de werknemer als bron van inspiratie, contentcreatie en talentsourcing kan worden gezien.Volgens Lucia Falkenberg, HR Manager en expert op het Competence Group Nieuwe Werken bij de eco Association, staat digitalisering in het middelpunt van HNW.

Demografische veranderingen als het krimpende aantal gespecialiseerde werknemers en globalisering confronteren ons met de noodzaak voor vernieuwing. Tussen 2014 en 2040 zal de potentiële beroepsbevolking in Nederland, de bevolking tussen 20 en 65 jaar, afnemen (zie figuur 1:  Aandeel 65-plussers, 0-19-jarigen en 20-64-jarigen in de totale bevolking, 1950-2013 en prognose 2014-2060 (Bron: CBS BevolkingsstatistiekCBS Bevolkingsprognose over 2014-2060).).

Het aandeel 20-64-jarigen daalt van 60% in 2013 tot 52% in 2040; een afname van bijna 79 duizend personen.

 “Alleen al in Duitsland, krimpt het aantal inzetbare mensen tot 6,5 miljoen in 2025. Door deze ontwikkeling zullen de meeste hoogopgeleide kenniswerkers kunnen kiezen uit werkgevers.”

Deze transformatie in een werknemermarkt betekent dat in de toekomst de werkomstandigheden moeten  worden aangepast aan de behoeften van de werknemers. Een beter evenwicht tussen werk en privé, stelt bijvoorbeeld hooggekwalificeerde vrouwen in staat om professioneel actief te zijn, en zorgt daardoor voor een vermindering van de psychische belasting als gevolg van de kloof tussen werk en privé-leven van vandaag. 

Een verhoging van de flexibiliteit

In 2025 zal er een sterke vraag naar flexibele werken stijlen zijn. In een empirische studie van het Fraunhofer IAO staat dat 70 procent van de werknemers verwacht dat in het jaar 2025 “een functionerende werk-prive balans” zal worden gezien als een statussymbool. Echter, Het Nieuwe Werken is een redder en een vloek in één: de werkgever laat het personeel een grotere flexibiliteit in de uitvoering van taken, maar in ruil daarvoor verwacht een grotere flexibiliteit van de werknemers zelf.

“De experts zijn het erover eens dat dit in de meeste gevallen leidt tot langere werktijden dan de klassieke ‘9-to-5’ cultuur. Veel specialisten waarschuwen tegen constante bereikbaarheid door het dubbel gebruik van smartphones, etc. – wat kan resulteren in werknemers die het gevoel hebben alsof de werkgever recht heeft op 24 uur per dag”. 

De virtuele werkomgeving

Het besef dat een werkplek niet meer fysiek op ‘kantoor’ plaatsvindt is een gegeven. Dan is het essentieel dat collega’s samen kunnen werken, informatie kunnen delen en overal bij hun werkplek kunnen. Dit ongeacht het apparaat of de locatie. De locatie kan daarmee zelfs de loungebank in de achtertuin zijn waar de werknemer de vergaderstukken kan doornemen.

De afname van de beroepsbevolking waardoor hooggeschoolde kenniswerkers straks de werkgever voor het uitkiezen hebben, en de tomeloze groei van flexwerkers/ZZP-ers zorgt tevens voor een meer losse relatie met werkgevers.

Sterker nog, een werknemer zal wellicht steeds vaker voor meerdere werkgevers werkzaam zijn. Bij gemeenten zie je al de samenwerking ontstaan tussen werknemers die gezamenlijk en gemeentegrens overschrijdend samenwerken aan projecten. De flexibiliteit waarmee dit plaatsvindt in de fysieke werkplek dient dan ook te worden gefaciliteerd in de virtuele werkomgeving. Het samenwerken binnen een werkomgeving, ongeacht locatie en apparaat is dan essentieel.