Trends in zoekwoorden

Vandaag maakte Google’s VP Marissa Mayer een lijst van zoekwoorden bekend die de sterkste groei doormaakten in het afgelopen jaar. Dit is dus niet de woordenlijst van Google’s Zeitgeist, maar een lijst van woorden die een sterk (en nog steeds) groeiende belangstelling doormaken. Het mag niet verbazen dat Apple’s iPhone de lijst aanvoert.

1. iphone
2. webkinz
3. tmz
4. transformers
5. youtube
6. club penguin
7. myspace
8. heroes
9. facebook
10. anna nicole smith

De lijst is verkregen via Google Trends.

Posted in: