Verwijdert Google PageRank checker uit Google Toolbar?

Als we Matt Cutts mogen geloven strijd hij hard om de Google PageRank Checker uit de Google Toolbar te laten verwijderen. Veel SEO’s schijnen al jaren te ijveren voor het verwijderen van deze indicator, maar aan dit verzoek is tot op heden geen gehoor gegeven. Nu is kennelijk ook Matt Cutts voorstander van dit idee:

Personally, I wouldn’t mind removing the PageRank in the Google Toolbar or swapping it with some other indicator, but that would be a large undertaking. Maybe that can be a long-term goal for me. 🙂

Posted in: