Zoekmachine spammers beware!

Het geheugen van Google, had ook de titel kunnen zijn. Een interessant artikel van Planet Ocean stipt aan dat Google en andere zoekmachines steeds slimmer worden, en ook over steeds meer data beschikken over de levensloop van een domeinnaam.

Om te voorkomen dat ik het hele artikel overtik, hierbij de belangrijkste highlights.

“You probably already know that engines are striving to deliver results based on your prior searches. But what a lot of people are missing is that search engines are building a database of every website’s, every company’s and every SEO’s optimization efforts.

As we speak, Google is building a very large rat trap and temporarily nourishing all of the rats who are eating the bait-cheese. Google wants you to join the various linking, advertising, and article-content networks so they can identify all the rat-trails and trap the rodents en masse.”

Google bewaart kopieen van haar eigen search index. Dus bij twijfel, kan zij altijd terugkijken in de geschiedenis tot meerdere jaren terug. Als dan blijkt dat je ook in het verleden je hebt misdragen, dan hang je…

Helaas, met dit soort trucken pak je natuurlijk niet de professionele zoekmachine spammer aan. Die blijft goed verborgen. Je pakt hiermee de hobbyist aan, de eindklant van een obscuur zoekmachine marketing bureau. Zaak blijft, kennis van actuele ontwikkelingen in zoekmachineland is van groot belang.
Lees het goede verslag op Pandia.

Posted in: