Medische dossiers in Google bedreiging privacy?

Medische dossiers in Google bedreiging privacy?

Volgens de Associated Press start vandaag Google Health met een officiële pilot. Ditmaal geen openbare zoekmachine, maar een afgesloten opslag voor medische dossiers van enkele duizenden patiënten van het Cleveland Hospitaal. Hiermee worden de grenzen van de privacy wetgeving ver opgerekt, aldus critici.

De vraag die bij iedereen ongetwijfeld direct naar voren komt is, hoe is het met de privacy gesteld. Google heeft tenslotte als doel alle beschikbare informatie wereldwijd te willen indexeren. Gaan we straks informatie terugvinden over de kwaliteit van ziekenhuizen, of de relatie tussen kanker en autorijden? Veel informatie (weliswaar niet direct gekoppeld aan persoonsgegevens) is te achterhalen uit de medische dossiers.

Het pilot project betreft de electronische opslag van 1.500-10.000 medische dossiers van patiënten van het Cleveland Hospitaal. Elk dossier wordt beveiligd via een wachtwoord. Dit is hetzelfde wachtwoord waarmee je Google’s email en andere diensten kunt gebruiken.

Niet alleen Google is bezig met dit soort initiatieven, ook Microsoft is bezig met een alternatief genaamd HealthVault. Een groot probleem wordt gezien door de jurispredentie omtrent de opslag van deze informatie. In 1996 is een wet aangenomen (HIPPA) die stricte voorwaarden stelt aan het beschikbaar stellen van medische informatie. In het kort komt het erop neer dat zonder toestemming van de patiënt de medische gegevens niet verder mogen worden uitgewisseld. Echter zodra deze informatie over gedragen wordt aan een derde partij, is deze wet niet van toepassing. Met andere woorden de gevoelige informatie kan zo gebruikt worden voor bijvoorbeeld marketing activiteiten, of door de overheid. Overigens is het op dit moment nog niet duidelijk hoe Google geld gaat verdienen met deze dienst. Vooralsnog ziet Google het als een manier om meer mensen te verbinden aan hun sites.

[bron]

Posted in: