Simplicity: de basis van succesvolle digitalisatie

  1. Simplicity versus Complexity

Digitalisatie zonder visie leidt tot overvloed. En overvloed is niet te beheersen. Vandaar dat ik in al mijn visies voor digitalisatie het begrip Simplicity centraal zet. Simplicity wordt daarmee de kapstok waaraan je besluiten kunt verbinden. Met Simplicity omarm je snel nieuwe technologieën, nieuwe producten en nieuwe ideeën.

Simplicity versus Complexity

Om Simplicity te begrijpen, zul je als eerste ook Complexity moeten begrijpen. Want Simplicity is de tegenpool van Complexity. Complexiteit is in feite het bijproduct van grote en kleine wijzigingen door de jaren heen zonder dat er een echte opruimactie heeft plaatsgevonden. Het kunnen dan technische resten zijn, bijvoorbeeld bepaalde software waar toch niet helemaal afscheid van is genomen, of gewoontes van gebruikers.

Complexiteit zijn de variaties die beschikbaar blijven of komen binnen het producten en diensten palet binnen een bedrijf. Vergelijk het maar met de snackbar waar je een frietje wilt halen. Zodra je binnen stapt en je ziet bovenaan een enorm palet aan keuzes staan, dan zorgt de complexiteit ervoor dat je meerdere keuzes moet maken die je vooraf niet had kunnen voorzien. Aan de kant van de snackbar eigenaar zorgt deze complexiteit voor hogere kosten, want voor elk product moet hij voorraad aanhouden.

“A simplification strategy must also be treated as a business imperative—not a soft, “nice to have” virtue but a key contributor to bottom-line success.” .” Ron Ashkenas Harvard Business Review

Maar als eerste, Simplicity zorgt voor:

  • Transparantie
  • Onderhoudbaarheid
  • Lagere vendor lockin
  • Snellere adoptie
  • Duidelijkheid
  • Hogere velocity

Een aantal van deze punten licht ik hieronder verder toe.

Hogere velocity

Als je kijkt naar de snelheid van verandering, dan zie je dat deze de laatste decennia enorm is toegenomen. Christian Kromme gaf het als in onderstaande afbeelding weer, en daarin zie je dat de Industriële Evolutie bijna honderd jaar nodig had om tot volwassenheid te komen, maar dat de sociale media revolutie ongeveer een decennium.

The Evolution of Technological Organisations

En dat gaat steeds sneller. Wat betekent dat in relatie tot Simplicity? Ik vind dat vrij eenvoudig, als je ziet dat ontwikkelingen steeds sneller tot volwassenheid komen, moet je zorgen dat de situatie waaronder je deze ontwikkelingen omarmt ook eenvoudiger zijn ingericht, zodat je als organisatie ook kunt meebewegen.

De eenvoud van deze omgeving zorgt er dan ook voor dat je sneller de volgende fase kunt instappen, en daarmee dus ook je concurrentie voorsprong kunt behouden.

Transparantie

Simplicity zorgt voor een helder verhaal. Duidelijkheid, ook als je hele complexe besluiten gaat nemen. Als de lijnen die je uitzet eenvoudig van opzet zijn, dan is de weg voor iedereen duidelijk en transparant.

Onderhoudbaarheid

Hoe complexer iets in elkaar zit, hoe meer werk het kost om het te onderhouden. Zo is een brandstof auto in de basis duurder in onderhoud gedurende haar lifecycle dan een electrische auto. Waar een brandstof auto een veelvoud van onderdelen kent voor bijvoorbeeld de motor, is dat bij een electrische auto veel eenvoudiger. En daardoor ook gemakkelijker te begrijpen.

Als je afspreekt op basis van een standaard met elkaar te werken, dan is dat eenvoudiger te onderhouden. Heb je meerdere standaarden, dan zul je eerst moeten afstemmen hoe je dit op een gemeenschappelijk niveau brengt, waarna je meerdere standaarden moet onderhouden.  

Met Simplicity zorg je voor efficientie door te focussen op een pragmatische aanpak, maar in de praktijk is het makkelijker gezegd dan gedaan. Kijk bijvoorbeeld maar naar de stappen die binnen IT gezet moeten worden om na een overname twee bedrijven te integreren.

De uitdaging van digitalisatie is het omarmen van Simplicity

De uitdaging van digitalisatie is de vernieuwing binnen het IT domein zo snel gaat, dat je de complexiteit moet buitensluiten. Door van meet af aan Simplicity toe te passen binnen de keuzes voor producten, processen en frameworks kun je vernieuwen zonder dat je weet wat de uitkomst is. Dat wat je toepast is binnen enkele jaren al weer verouderd. Over twee jaar neem je je grootste concurrent over, en volgend jaar volgt er een nieuwe pandemie die je bedrijfsmodel op zijn kop zet.

Daarom kies je voor Simplicity, zodat je snel kunt afstoten wat verouderd is, zodat je eenvoudig kunt koppelen met een nieuw systeem, of zodat je gemakkelijk kunt overstappen naar een nieuw bedrijfsmodel zonder dat dit een grote ingreep heeft op de productiviteit of well-being binnen je bedrijf.

Hoe kom je daar nu?

In een volgend artikel zal ik in gaan op enkele van de stappen die je zet om te komen tot Simplicity. Wil je dat eerder weten, boek dan een afspraak via ric@roodlicht.com of bel: 064 808 6196.