De 7 gevaren van Google Maps

Gevaren van Google Maps

Enkele dagen geleden was ik als spreker uitgenodigd op het jaarlijkse Noord-Amerikaanse TYPO3-congres. In een prachtige setting van het Fort Mason Center (met uitzicht over Alcatraz en de Golden Gate Bridge) hield ik een verhaal over het gebruik van GeoCMS; een oplossing waarmee redacteuren op eenvoudige wijze kaarten op websites kunnen plaatsen.

Een van de onderdelen in mijn verhaal ging over de mate waarin GeoCMS verschilt van Google Maps, en wat de risico’s zijn als je de laatste gebruikt. Ik startte mijn verhaal met de vraag wie Google Maps toepast op de website. Opvallend (en wellicht te verwachten) was het dat 95% van de toehoorders Google Maps integreert op hun websites. Dat resultaat was te verwachten, aangezien Google Maps de meest gebruikte GIS-oplossing is wereldwijd (en het publiek was internationaal).

De vervolgvraag die ik stelde was of iemand de gebruiksvoorwaarden wel eens had gelezen. Dat bleek dus door niemand te zijn gedaan. Iemand uit het publiek gaf aan dat je tenslotte alleen maar een checkbox hoeft aan te vinken om Google Maps te kunnen gebruiken (dus, waarom zou je dan de juridische tekst lezen).

Hieronder zet ik in het kort uiteen welke mogelijke gevaren voor continuïteit en kwaliteit je tegenkomt op het moment dat je gebruik maakt van Google Maps:

  1. Google registreert het gedrag van gebruikers, dus ook bij het gedrag op een kaart.
  2. Google vereist – in de voorwaarden van het gebruik – dat er bij de oplossing die gebruik maakt van Google Maps een privacy statement aanwezig is dat het bij 1 genoemde plaatsvindt.
  3. Het gebruik van Google Maps is gelimiteerd. Zo is het gebruik van de Google Static Maps API het maximaal aantal raadplegingen van een afbeelding per bezoeker ingesteld op 1000. Bij de gewone API is het raadplegen ongelimiteerd, echter het aantal raadplegingen van de geolocatie dienst is maximaal 2.500.
  4. De implementatie moet vrij toegankelijk zijn, dus niet op een intranet of uitsluitend via betaling.
  5. De toegankelijkheid van Google Maps is niet conform de Webrichtlijnen.
  6. De kaartinformatie van Google Maps is geregeld niet actueel, of vertoont fouten. Zie bijvoorbeeld: hier, en hier.
  7. We weten niet wat Google in de toekomst doet. In de voorwaarden geeft Google aan het recht te hebben advertenties te plaatsen, of bij gebruik dat ze niet aanstaat het recht op gebruik van Google Maps te ontnemen. Ook geeft Google aan regelmatig updates van de API te hebben, iets dat er dus voor kan zorgen dat je eigen omgeving elke keer aangepast moet worden.

Deze punten (en ook een aantal anderen) vormde voor mij de basis om het project GeoCMS op te starten binnen mijn bedrijf. Om een beeld te krijgen wat GeoCMS kan, is het aan te raden om mijn presentatie van GeoCMS te bekijken en daarna de demo te doen. De sterke kanten aan GeoCMS zijn dat het gedrag niet wordt geregistreerd, het gebruik niet is gelimiteerd, en dat het niet uitmaakt waar en hoe je de kaarten die je met GeoCMS maakt toepast.