Neos CMS splitst zich af van TYPO3

TYPO3 project richt zich op TYPO3 CMS, Neos start eigen community

  1. Neos CMS zelfstandig verder

Het Open Source Content Management Systeem Neos CMS, dat op het PHP framework Flow is gebaseerd, zal vanaf nu onafhankelijk van de TYPO3 Association worden ontwikkeld. Het Neos team werkt momenteel aan de ontwikkeling van versie 2.0. De overgang van Neos CMS in een eigen technische en juridische infrastructuur is gepland als een gezamenlijk proces.

Achtergrond afsplitsing Neos CMS

De TYPO3 Association en het Neos team zijn onderhandelingen gestart over de afscheiding van het Neos project van de TYPO3 Association. De werkzaamheden voor Neos CMS en zijn onderliggende PHP framework Flow startten in 2006. De eerste openbaar beschikbare versie 1.0 werd in december 2013 gelanceerd. Sindsdien is het constant verder ontwikkeld en kent het een groeiend aantal gebruikers en medewerkers.

De tijdens dit proces vergaarde kennis leidde tot het inzicht dat TYPO3 CMS en Neos CMS conceptueel totaal verschillende producten zijn. Vanwege deze diversiteit hebben de TYPO3 Association, het TYPO3 team en het Neos team besloten dat afscheiding van het project op organisatorisch niveau een natuurlijke ontwikkeling is, waardoor het Neos project zich kan richten op zijn eigen productstrategie en infrastructuur.

Alain Veuve, directielid en marketingmanager van de TYPO3 Association, zei het volgende over het afscheidingsproces:

“De teams werken samen om de afscheiding zo open en transparant mogelijk te maken zodat we, als we over 2 of 3 jaar terugkijken, kunnen zeggen dat we de juiste beslissing hebben genomen. Dat zou erop wijzen dat zowel producten als communities sterker zijn geworden en talrijke contactpunten hebben behouden.”

Ric van Westhreenen, vice-president van de TYPO3 Association, geeft aan:

“De verschillende inzichten over hoe de producten – Neos CMS en TYPO3 CMS – naast elkaar moesten bestaan, de dunne scheidslijn tussen TYPO3 CMS en Neos was een onnatuurlijke. Een die in stand werd gehouden door keuzes uit het verleden. De splitsing zorgt ervoor dat beide teams zonder elkaars balast echt kunnen excelleren: ik heb volledig vertrouwen in een nieuwe toekomst voor Neos”.

Is dit positief nieuws?

De splitsing is niet persé een negatief iets. Neos was van oorsprong bedoeld als opvolger van TYPO3 CMS. Dat is om verschillende redenen niet gebeurt. Sterker nog, de komst van Neos zorgde voor een dusdanig sterke opleving van TYPO3 CMS dat doorontwikkeling meer dan sterk is. Daarmee werd het onduidelijker welke positie Neos binnen de TYPO3 familie kreeg. Door nu zelfstandig verder te gaan, hoeft het Neos team geen rekening meer te houden met andere systemen. Deze vrijheid zal met de komst van Neos versie 2.0 ook duidelijker zichtbaar zijn.

Over de TYPO3 Association

De TYPO3 Association ondersteunt sinds tien jaar de verdere ontwikkeling van vrije softwareprojecten, die vanuit de Community zijn ontstaan rond de oorspronkelijke Content Management oplossing TYPO3. De TYPO3 Association is een non-profit organisatie, die door haar gefinancierde software-ontwikkelingen door derden gratis ter beschikking stelt aan het publiek. De TYPO3 Association is een stichting volgens Zwitsers recht, die in november 2004 door leden van TYPO3 Community, waaronder ook Kasper Skårhøj, wird opgericht. De TYPO3 Association heeft haar zetel in Baar ZG (Zwitserland). De TYPO3 Association is partijpolitiek en confessioneel neutraal.
Nadere informatie over leden, doelen en mogelijkheden ter ondersteuning vindt u op haar website: https://typo3.org/association