Search Engine Marketing Congres dl. 5 (live)

Na de lunch en de parallelsessies vervolgt het congres met een verhaal van Steve Jackson van Satama Analytics over het nut van Web Analytics.

In zijn verhaal gaat het meer over het inzichtelijk maken van de stappen en de trends afkomstig van het bezoek. Daarmee kunnen problemen op een site worden gevisualiseerd zodat passende maatregelen kunnen worden genomen om de problemen op te lossen.

Steve maakt een onderscheid tussen Micro Actions en Macro Actions. Zo is een klik op een woord in Google een Micro Action.  Macro actions zijn bv. een aakoop conversie ratio.  Voorbeelden van oplossingen voor het meten van dit soort actions kan via bv. HBX, maar ook Google Analytics.

Is het belangrijk, yep. Het goed inzichtelijk maken waar knelpunten zitten op de websitekan een enorme bijdrage leveren in het verbeteren van de ROI van een website. Zo wordt het mogelijk om de uitstappunten te onderkennen, en de problemen die daaraan ten grondslag liggen op te lossen. Uiteraard ben je er dan nog niet. Het is testen, uitvoeren, testen, uitvoeren enz.

Posted in: