Digital Transformation Europe 3-10-2019

  1. Digitale Transformation Europe congres

Als organisatie wil je excelleren, toch? Ik vertel je er tijdens mijn presentatie op ‘The Digital Transformation Europe’ op 3 oktober meer over.

Idealiter een laag ziekteverzuim, hoge productiviteit en bovenal blije werknemers.
Dat lukt uiteraard alleen als je deze medewerkers de instrumenten geeft waardoor ze hun werk efficient en zonder problemen kunnen doen. 

In toenemende mate zie je dat er een verschuiving ontstaat van werk versus privé, naar een mix waarbij werk en privé door elkaar heen loopt. Zowel qua werklocatie, als de zogenaamde Bring-Your-Own-Device (waaronder dus ook de eigen smartphone valt). 

Om vervolgens effectief samen te kunnen blijven werken moet je als organisatie naast een goede digitale werkplek ook beschikken over de juiste communicatie en samenwerk tools. Dat resulteert in iets dat ook wel de ‘connected workplace‘ wordt genoemd. Of zoals Frost het omschrijft:

By 2020, we will have 50 billion “things” connected and a $14.4 trillion Internet of Things (IoT) market and IoT will start to make its way into the office. Early adopters will ensure that everything from supply chains to retail locations will be able to take advantage of data and device tracking, remote monitoring and control, and tight integration to revolutionize business processes.De connected workplace bereik je alleen met de instrumenten die medewerkers ook gewend zijn privé te gebruiken (of die daar sterk op lijken). Want de huidige medewerker verwacht binnen de organisatie de instrumenten aan te treffen die zij ook buiten de organisatie gebruiken.

Denk dan aan instrumenten als Slack en Facebook (waarvan het discutabel is of deze vanuit de AVG bezien wel de beste keuze zijn). Of bijvoorbeeld een sociaal intranet.

Als alternatieven binnen organisaties zie je dan ook vaak Microsoft Teams op duiken, waarmee gebruikers op elk apparaat en vanaf elke locatie effectief samen kunnen werken. Langzamerhand vervangen deze tools ook e-mail, dat de laatste decennia de communicatie tool bij uitstek was. 

Op 3 oktober vertel ik op het congres ‘The Digital Transformation Europe’ op welke wijze de Future Workspace werd vormgegeven bij T-Mobile en hoe we daar toewerken naar de connected workplace. 

Meer weten over mijn visie rondom de digitale werkplek? Neem dan vooral contact met mij op via 064 808 6196 of ric@roodlicht.com.