Yahoo! legt gebreken Pagerank bloot in nieuw octrooi aanvraag

Yahoo! legt Pagerank onder het vergrootglas in nieuw patent

Toen de originele PageRank-algoritme werd bedacht, werd gebouwd rond een wiskundige formule genaamd “random walk” of RW. Men ging er van uit dat een normale surfer het gedrag vertoond van een willekeurige wandelaar. Op het internet vertaald als gedrag waarbij een persoon zou bladeren door het internet met willekeurig bezoek aan een van de gevonden pagina’s, gevolgd door meer pagina’s via de hyperlinks op elk van de bestemmingspagina’s. Wanneer het proces eindigt zou een bezoeker over alle pagina’s hebben gesurfd. Uit alle pagina’s zouden de meest bezochte pagina’s de hoogste rang hebben, omdat zij degene zijn met het maximale aantal inkomende links.

In een nieuw octrooiaanvraag van Yahoo! wordt de overwaardering van Google’s PageRank tegen het licht gehouden. Helaas, in de praktijk blijkt de bovenstaande gedachtegang niet op te gaan. Vandaar dat de veronderstellingen van de PageRank mogelijk niet van toepassing zijn op een surfer in de echte wereld.

Er is een intrigerende bericht geschreven door Bill Slawski die met verschillende punten aantoont hoe de aannames van de PageRank algoritme gebrekkig zijn en hoe de recente octrooi voor de “User-gevoelige pagerank” een betere benadering is van de oorspronkelijke PageRank.

Hieronder staan een aantal ven de belangrijkste door Bill Slawski geconstateerde gebreken.

Alle links zijn gelijk: Het probleem hier is dat de surfers gewoon niet ad random op hyperlinks klikken, de bezoeker leest de hyperlink, en maakt vervolgens een bewuste keuze om er op te klikken. Als dit zo is, hoe kunnen dan alle links gelijk zijn?

Verveelde surfers gaan naar Random Pages: waar, soms surfen we enigszins willekeurig. Maar ook daar geldt dat de volgende pagina niet toevallig is gekozen, maar ook weer een bewuste keuze.

Verveelde surfers gaan slechts naar vertrouwde pagina’s: hoewel het waar is dat verveelde surfers niet naar willekeurige pagina’s gaan, maar eerst denken en dan doen, betekent dat niet meteen dat ze alleen naar pagina’s gaan die ze vertrouwen.

Pagina’s wijzigen en verliezen waarde door de tijd heen: pagina’s kunnen waarde verliezen tijdens het bestaan. Er zijn vele factoren voor een pagina’s populariteit en elke veranderingen in die waarde is anders.

De User-gevoelige pagerank octrooiaanvraag omvat verschillende aspecten van het gedrag van de gebruiker waardoor een betere PageRank te berekenen is. Deze aspecten hebben betrekking op Link Gewicht; Waarschijnlijkheid van het willekeurig bezoeken van een nieuwe pagina en de tevredenheid met de gevonden pagina’s.

Dit octrooi onderstreept opnieuw de noodzaak om websites te ontwerpen die bezoekers boeien en binden waardoor de duur op de website langer wordt. Echter, ook andere aspecten, zoals de de usability van een pagina is ook belangrijk. Er zijn veel discussies over de kwaliteit van de PageRank en veel mensen schijnen te denken dat er behoefte is aan een vervanging van de PageRank met iets beters. Met dit octrooi lijkt het erop dat we dit misschien hebben gevonden.

Posted in: