Blogs meer invloed op koopgedrag dan social media

  1. Online services die koopbeslissingen beinvloeden

Uit een onderzoek van Technorati, de Technorati’s 2013 Digital Influence Report, blijkt dat blogs meer invloed hebben op aankoop beslissingen dan berichten op social media sites als Twitter, Facebook of LinkedIn.

Facebook wel sterke volger

Overigens is de afstand tussen Facebook en blogs minimaal. Wel opvallend is de minimale invloed van Twitter. Volgens het onderzoek bungelt die ergens onderaan. Online services die koopbeslissingen beinvloeden

Met dit soort getallen moet je je dus afvragen in hoeverre het adverteren met als doel verkoop nuttig is via Twitter. Zeker gezien de andere onderzoeksresultaten die terug te vinden zijn in het onderstaande artikel.

Blogs meer invloed op koopgedrag dan social media

Storified by Ric van Westhreenen· Mon, Mar 18 2013 13:44:18

Digital Influence: Blogs Beat Social Networks for Driving PurchasesBlogs are more influential than social networks in shaping consumers’ opinions and purchase decisions, according to Technorati’s 2013 Dig…