Cookiewet presentatie TYPO3 Congres Almere

Op het TYPO3 Congres 2012 in Almere heeft Ric van Westhreenen een presentatie gegeven over de stand van zaken rondom de Cookiewet. (onderdeel van de Telecommunicatiewet artikel 11.7a).

Inmiddels zijn er verschillende wijzigingen onderweg voor deze wet, echter formeel zijn deze nog geen onderdeel van de wetgeving.

De cookiewet is voor velen nog steeds een ver van mijn bed show. Het is duidelijk dat vooralsnog elke website-eigenaar hieraan moet voldoen. Door de vele onjuiste adviezen, incomplete informatie en warboel aan uitvoeringen, weet haast niemand exact waar hij aan toe is.

De in deze presentatie besproken TYPO3 module is inmiddels bij verschillende organisaties in de praktijk getoetst. Bovendien is de module ook getoetst en goed bevonden door Stichting Accessibility op het voldoen aan de Webrichtlijnen.
In deze presentatie belicht Ric van Westhreenen (ROODlicht) de cookiewet van alle kanten. Ook bespreekt hij aan de hand van waargebeurde anecdotes de belevingswereld van website-eigenaren. De presentatie is informatief en met name praktisch.