3 Tips Hoe te Starten met Digitale Transformatie

  1. tips hoe te starten met digitale transformatie

Onze manier van werken staat onder druk. We moeten langer doorwerken, er wordt verwacht dat we zelf doelen stellen, en top-down management is verdwenen. Lang leve de zelfsturende teams. In dit artikel 3 tips om succesvol te starten met digitale transformatie.

De wereld om ons heen verandert voortdurend én in een zeer hoog tempo. Als medewerker zul je moeten aanpassen – ongeacht leeftijd -, maar ook als bedrijf moet je veranderen. De werkplek is het centrum van het organisatie universum dat continu mee verandert en de mogelijkheden biedt om mee te blijven gaan met de snelle omwentelingen in de samenleving.

En die snelle omwentelingen gaan razendsnel. In 2025 kun je een computer aanschaffen die even snel denkt als het menselijk brein voor minder als 1.000 dollar en hebben we dankzij blockchain technologie geen banken meer nodig. Internet wordt super veilig dankzij quantuminternet. 

Digitale Transformatie van de werkplek

Voor de digitale transformatie van de werkplek zijn de belangrijkste stakeholders de medewerkers. Zij maken dagelijks gebruik van hun werkplek – op kantoor of ergens anders. De tijd van het hebben van alleen een computer met Office producten erop is voorbij. Sterker nog, als dat je werkomgeving is, dan is de computer niets anders dan een gedigitaliseerde typemachine. In feite te vergelijken met de eerste stap naar het automobiel tijdperk waar de eerste auto’s in feite gemechaniseerde koetsen waren.

Een definitie

“Digital transformation may be thought of as the third stage of embracing digital technologies: digital competence → digital usage → digital transformation, with usage and transformative ability informing digital literacy. The transformation stage means that digital usages inherently enable new types of innovation and creativity in a particular domain, rather than simply enhance and support the traditional methods.

Lankshear, Colin; Knobel, Michele (2008). Digital literacies: concepts, policies and practices. p. 173. ISBN 978-1433101694.

Digitale Transformatie is dat we met digitale toepassingen we nieuwe vormen van innovatie en creativiteit in een bepaald domein moeten realiseren, in plaats van simpelweg digitale toepassingen verbeteren en ondersteunen.

Dat kan binnen de zorg, onderwijs, overheid of bedrijfsleven zijn, maar ook binnen een bedrijf zoals voor de werkplek inrichting. Digitale transformatie is dan niet simpelweg het verschaffen van een VDI-omgeving, of draadloos netwerk met draadloos printen. Het betekent dat met digitale toepassingen een nieuwe manier van werken wordt gerealiseerd.

Denken dat de werkplek uitsluitend achter een bureau is, of op één apparaat, dat is niet meer van deze tijd. Bovendien zul je als je als organisaties nog talent wenst aan te trekken, ook een transformatie van die werkplek moeten doormaken. En in een hoog tempo. En zelfs wetende dat de context over 6 maanden wel eens heel anders kan zijn.

“Maar ach, als we onze vakantie boeken over 3 maanden, dan weten we ook niet exact wat het weer zal zijn.”

Digitale transformatie is een veranderproces

Bij een digitale transformatie zul je als bedrijf moeten begrijpen dat het vooraleerst een veranderproces is, en dat ICT een belangrijke rol speelt om dit mogelijk te maken. Echter het is niet ICT dat dit drijft, je kunt alleen niet zonder ICT. Want digitale transformatie zorgt voor een snellere omwenteling dan bij andere veranderingsprocessen en kent een groot aantal ICT componenten. Echter wil je een digitale transformatie van de werkplek realiseren dan dien je de medewerkers uit de breedte van de organisatie hierbij te betrekken.

De digitale transformatie is dus niet even een aantal aanpassingen realiseren op digitaal vlak. Dat is digitalisering; het proces om iets dat voorheen niet of slechts ten dele digitaal was, geheel digitaal te maken, zonder dat je als organisatie een wezenlijke verandering doormaakt. Transformatie is verandering.

Met deze 3 tips start je een succesvolle transformatie!

Met onderstaande tips voor een digitale transformatie start je succesvol:

  1. benader digitale transformatie als organisatie-veranderproces;
  2. zorg dat je volledig de toewijding hebt van IT hebt vanwege de hoge mate van digitalisering die een vereiste is voor die transformatie;
  3. betrek de medewerkers uit de breedte van de organisatie, en gebruik nieuwe platformen hiervoor.

Een manier waarop je dit zou kunnen doen is door te beginnen met een platform waarmee je iedereen binnen de organisatie op een open en transparante manier kunt bereiken en waarmee je de interactie kunt aangaan. 

Een oplossing als Facebook Workplace of Microsoft Teams kan hiervoor een oplossing zijn. Een vervolgstap is om een visie neer te zetten waarmee je de medewerkers zelf enthousiasmeert en meekrijgt, waardoor zij zelf met creatieve en innovatieve ideeën komen. Als organisatie moet je vervolgens de stappen zetten om nieuwe ontwikkelingen geschikt te maken voor iedereen, vertragen voor digitale nomaden binnen je bedrijven en versnellen voor de medewerkers met een grotere achterstand op digitalisering. Ook zul je moeten beseffen dat digitale transformatie ook een volledige verandering in zich heeft op het vlak van de product lifecycle.

Niet de levensduur van de oplossing bepaalt het tempo van veranderingen, maar de veranderingen bepaalt het tempo van de levensduur. Daarmee zal er dus veel sneller afscheid genomen worden van producten en oplossingen.