Volledig overzicht van Google’s zoekmachine spam regels

  1. No spam, als het aan Google ligt

Met de aanstaande Google Panda update op komst, is het misschien wel verstandig om nog eens goed te kijken naar de zoekmachine spam regels van Google. Vooral omdat Google de nadruk legt op meer kwaliteit in de zoekmachine resultaten. Dus kwalitatieve content hoger, dan minder kwalitatieve content. Daarbij kijkt Google ook steeds nauwkeuriger naar zoekmachine spam (of vermoedens van).

Interessant is dan ook het patent dat Google recentelijk verkreeg voor methodes om zoekmachine spam te vinden. In dat patent staat heel duidelijk omschreven welke specifieke methoden zij onder spam verstaan. Het is dan ook raadzaam, mocht je in het verleden of nu nog dit soort technieken toe passen, om dit zo snel mogelijk te vervangen door kwalitatieve content en links. In het onderstaand artikel wordt puntsgewijs alle zoekmachine spam regels van Google uitgelegd en toegelicht.

Volledig overzicht van alle zoekmachine spam regels volgens Google.

What is spam? According to Google, “Webspam is the term for webpages that are designed by webmasters to trick search engines and draw users to their websites.”

Storified by Ric van Westhreenen· Thu, Mar 14 2013 02:06:38

A Lesson on Google’s Webspam Guidelines | The Search AgentsIn my previous article, I gave an overview of the Google Search Quality Rating Guidelines and how users rate the quality of Google’s sear…