Zoekmachine betrouwbaarder dan Social Media

  1. Zoekmachines meer vertrouwen dan social media

Uit een gedegen onderzoek gedaan door het PR-bureau Edelman onder 26.000 respondenten in 26 landen blijkt dat er meer vertrouwen is in nieuws getoond via de zoekmachine, dan nieuws afkomstig via social media. Google speelt hier handig op in, door hun eigen social network Google+ te integreren in de zoekresultaten (zie ook het eerdere artikel over [highlight style=’default’]de kracht van Google+ en verspreiding van nieuwsberichten[/highlight]).

Onderzoek zoekmachine versus social media

Uit het onderzoek – waarvan hieronder een grafiek wordt getoond – valt op te maken dat het meeste vertrouwen nog steeds ligt bij de traditionele media, direct gevolgd door zoekmachines. 58% van alle respondenten geeft aan dat zij zoekmachines en traditionele media vertrouwen voor algemeen nieuws. Social media daarentegen scoort 41%. Overigens zie je in de grafiek dat in de opkomende landen meer vertrouwen is in social media dan in de ontwikkelde landen. Dat is natuurlijk logisch, omdat heel vaak in de opkomende landen de traditionele media in handen zijn van de overheid en daarmee ook gecontroleerd worden door de overheid. Social media geven in die landen vaak een meer objectief beeld van gebeurtenissen.

Zoekmachines meer vertrouwen dan social media

Complete presentatie

Een complete presentatie van het onderzoek van Edelman is hier te vinden als Slideshare presentatie.