Cookiewet: wat is de verandering?

  1. Verandering in de cookiewet

Verandering in de cookiewet
5 juni 2012, het was alsof er een virtuele bom ontplofte. De cookiewet was er dan opeens. De hele internetwereld was in rep en roer. Slechts na goedkeuring van de bezoeker mocht je een cookie plaatsen, zelfs als dit een hele onschuldige was voor het meten van bezoekersgegevens. Maar nu 9 maanden na 5 juni worden er stappen gezet om de cookiewet te veranderen. Hier een uiteenzetting van de wet en een samenvatting van de wijzigingen die nu komen.

De cookiewet is voortgekomen uit een Europese Richtlijn die bepaald dat bezoekers van websites op de hoogte moeten worden gesteld dat er specifieke cookies worden gebruikt om iets te doen. Dat kan het meten van gedrag zijn, het optimaliseren van functionaliteit, of het afstemmen van inhoud op de bezoeker. De Europese Richtlijn ging zo ver dat de bezoeker in de gelegenheid moest worden gesteld deze cookies te kunnen weigeren.

De cookiewet in Nederland anno nu

In Nederland kwam als gevolg daarvan de cookiewet. Deze cookiewet hield in het kort in dat een website eigenaar als eerste geen cookies mocht plaatsen tenzij expliciet door de bezoeker akkoord was gegeven om dat wel te doen. Daarnaast diende de website eigenaar op duidelijke wijze informatie te geven over de gebruikte cookies. In onderstaande video leg ik uit wat de cookiewet is, waarin deze wet verschilt van de Europese Richtlijn en zie je wat goede en foute voorbeelden.

De veranderingen in de cookiewet

Onder aanhoudende druk van verschillende partijen en de groeiende onvrede bij het volk, is de overheid onder leiding van minister Kamp nogmaals in de materie van de cookiewet gedoken. Na een eerdere brief van eind vorig jaar waarin de minister aangeeft dat het onderzocht moet worden in hoeverre first-party-cookies die geanonimiseerd data verzamelen over bezoekersgedrag onder de wet vallen, en daarmee niet zonder toestemming toegepast mogen worden, gaat minister Kamp nu een voorstel doen om de wet aan te passen.

Concreet zou dit betekenen dat cookies waarmee webstatistieken worden verzameld wel toegestaan worden onder stricte voorwaarden. De verwachting is verder dat de cookies voor gebruik van deze webstatistieken uitsluitend mogen worden toegepast als de data op anonieme wijze wordt opgeslagen. Dat zijn zaken die bij Google Analytics en Piwik (om maar een tweetal statistiekpakketten te noemen) prima mogelijk. Echter voordat deze wet er daadwerkelijk is, dat zal nog even duren. Zoals Arnoud Engelfriet in een blogpost aangeeft, heeft de overheid het nog knap lastig met het aanpassen van deze wet. Engelfriet schrijft:

Het zal dus een hele interessante toer worden om een wetsvoorstel te maken dat wél stilzwijgen als toestemming toelaat en toch zich houdt aan de Europese regels.

De verwachting is dan ook dat het nog wel even gaat duren voordat de aangepaste cookiewet er door heen is. Tot die tijd zal de huidige status zoals deze nu is gedoogd worden, is mijn verwachting.